2-asis pataisytas leidimas. Knygelėje populiariai pateikiama informacijos ne tik apie pačius vandenvardžius, bet ir apie jų svarbą gretimiems mokslams, ypač tiems, kurie susiję su lietuvių tautos kilme bei etnine istorija. Antrajame leidime pataisyta rašyba ir skyryba pagal naująsias taisykles.
Prekinis ženklas: Lietuvių kalbos institutas