Vardų turime gana daug, apie 4000 – kur kas daugiau nei visos kitos kaimyninės tautos. Yra vardų, kurių pirminė reikšmė visiškai aiški, tačiau daugelis vardų žmonėms tėra neišskaitomi hieroglifai. Žinome, kad mūsų vardai yra įvairios kilmės: lietuviški, prūsiški, latviški, lotyniški, graikiški, germaniški, slaviški… Kiekvienam smalsu žinoti, kokios kilmės yra jo vardas, kokią reikšmę jis yra turėjęs tapdamas vardu. Šeštojoje žodyno laidoje, kaip ir ankstesnėse, aiškinant vardų kilmę pateikiami bendriniai ar tikriniai žodžiai, iš kurių jie padaryti, nurodoma lingvistiškai nustatyta tuometinė jų reikšmė. Tad vardai gali būti parenkami pagal etimologinę prasmę.
Prekinis ženklas: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras