Šiuose ”Mokinio skaitiniuose” spausdinamas pluoštas lietuviškų vestuvinių dainų.
Prekinis ženklas: Žaltvykslė