Čia pateikta kukliai ir žaismingai surašyta medžiaga apie Jurgį Zauerveiną ir kitus įspūdingus XIX amžiaus pabaigos Lietuvos žmones bei laikus. Tai parašyta su didele meile ir pagarba, o dar svarbiau – su nepaprasta viltimi, kad kiekvienam lietuviui arba bet kurios kitos tautos žmogui bus suvokiama, kas yra kultūra, kas yra tokie dalykai kaip gimtoji kalba, tauta, jos dainos, jūra bei mūsų krašto girios, ir kad visa tai yra didžiausios Dievo dovanos, kurias lyg kokie pranašai tokie žmonės kaip J. Zauerveinas mums padeda suvokti, suprasti ir vertinti.  Leidinys gausiai iliustruotas istorinėmis  bei paties autoriaus fotografijomis.
Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla