Istorinėje sintezėje pateikiama plati Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos po Liublino unijos apžvalga. Remdamas įvairiomis istoriografijomis (lenkų, lietuvių, baltarusių, ukrainiečių ir kt.) autorius tiria lietuvių bajorų tautos likimą Abiejų Tautų Respublikoje. Nagrinėjami svarbūs to meto istorijos aspektai – istorinė savimonė, šventųjų kultai, kalbos faktorius, valstybėje gyvenusių įvairių tautų ir etnokonfesinių grupių tarpusavio kontaktai ir kt.
Prekinis ženklas: Mintis