Leidinio straipsniuose nagrinėjamos XIII-XVI a. pirmosios pusės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltinių informacijos, jos interpretavimo problemos ir su tuo susiję istorinio teksto patikimumo aspektai. Rinkinio straipsniai suskirstyti į kelias grupes: metraščiai ir kronikos – LDK istorijos šaltiniai ( XIII –XVI a. 1-a pusė); Lietuvos Metrika; greta Lietuvos Metrikos susiformavusių šaltinių kompleksai(valstybiniai ir privatūs archyvai) ir jų likimas XVII-XVIII a.; aktų diplomatikos klausimai; miesto istorijos šaltiniai; archeografijos ir šaltiniotyros centrų įdirbis.Siekdami, kad leidinys būtų kuo funkcionalesnis tarp Rytų ir Vidurio Europos istorikų, sudarytojai nusprendė tekstus skelbti anglų, lenkų, rusų arba baltarusių kalbomis. Prie straipsnių pridedamos santraukos lietuvių ir anglų kalba.
Prekinis ženklas: Lietuvos istorijos instituto leidykla