Monografijoje siekiama parodyti realų to meto LDK iždo funkcionavimą, biudžeto formavimą, jo ypatybes, mokesčių rūšis, lėšų įplaukas, jų piniginę dimensiją ir atskirų rūšių santykį įplaukų visumoje, išlaidas, jų kasmetinę dinamiką ir santykį su tikraisiais poreikiais, politinės visuomenės ir visų gyventojų dalyvavimą sprendžiant valstybės apsaugos ir gynybos, ypač krašto išlaisvinimo uždavinius. Daug dėmesio skiriama LDK pavietų savanoriškai paramai iždui, Gardino konvokacijos nutarimams, LDK atstovų raiškai seimuose, ypač Lietuvos sesijose, rengiant LDK konstitucijas, jų ryšį su iždo lėšų kaupimu, biudžeto formavimu.  Parodomos asmeninės LDK pareigūnų ir kitų piliečių pastangos apsaugoti, ginti ir išlaisvinti valstybę. Tuomet LDK, nors ir praradusi dalį savo teritorijos, apsigynė, išsilaisvino ir pratęsė tradicinį politinį ir ekonominį gyvenimą.
Prekinis ženklas: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras