Knygoje nagrinėjama LDK bajoriškojo savivaldaus pavietų žemės teismo įkūrimo istorija. Aptariama jo raida iki sėkmingo įgyvendinimo. Nagrinėjamas naujųjų žemės teismų darbas iki Trečiojo Lietuvos Statuto įsigaliojimo 1589 m., pateikiamas LDK pavietų žemės teismo pareigūnų sąrašas.
Prekinis ženklas: Lietuvos istorijos instituto leidykla