Monografijoje autorės nagrinėja gyvenimo kokybės teorinius ir metodologinius aspektus, analizuoja Lietuvos gyventojų gyvenimo kokybės pokyčius 1990-2011 m. ir neekonominius gyvenimo kokybės gerinimo veiksnius bei grėsmes. Monografijoje akcentuojama gyventojų gyvenimo kokybės kaip vykdomos ekonominės politikos efektyvumo rodiklio svarba; analizuojama, kaip pasikeitė Lietuvos gyventojų gyvenimo gerovė rinkos gyvavimo laikotarpiu, parodomi pasiekimai ir iškeliamos spręstinos problemos šioje srityje. Monografijos išskirtinumą sudaro nagrinėjami neekonominiai ekonomikos veiksniai, kurie yra už įprasto ekonomikos suvokimo ribų, tačiau, autorių požiūriu, daro didelę įtaką šalies ekonomikos plėtrai ir gyventojų gyvenimo gerovei.
Prekinis ženklas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras