Knyga skirta Lietuvos Respublikos III Seimo (1926 06 02–1927 04 12) is­torijos problemoms. Moksliniuose straipsniuose įvairiais aspektais nagrinėjami šio laikotarpio klausimai, susiję su Lietuvos politinių partijų istorija, kai kurių svarbių asmenybių vaidmeniu 1926–1927 m. įvykiuose, Klaipėdos krašto specifika, 1926 m. gruodžio 17 d. valstybės perversmu, atskirų užsienio valstybių reakcija į jį. Be to, analizuojama sovietinio Kremliaus tarpukariu daryta įtaka Baltijos šalių politinei santvarkai (visų pirma, Estijoje). Atskleidžiama 1926 m. įvykių traktavimo lietuviškuose istorijos vadovėliuose raida, taip pat 1926 m. valstybės perversmo Lenkijoje vadovėlinio vaizdavimo pliusai ir minusai. Mokslinių straipsnių rinkinys yra istoriografijoje pirmasis, tokiais įvairiais požiūriais ištiriantis 1926–1927 m. politinį lūžį Lietuvoje.
Prekinis ženklas: Vilniaus universiteto leidykla