Leidinys ”Lietuvos ir Europos Sąjungos santykių dešimtmetis: faktai ir dokumentai 1990-1999” atspindi Lietuvos Respublikos ir ES santykių raidą nuo nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. iki 1999 m. pabaigos. Šį leidinį sudaro kelios struktūrinės dalys: įvykių chronologija, kurioje paminėti bei trumpai pakomentuoti svarbiausieji aprašomojo laikotarpio įvykiai Lietuvoje bei užsienyje; dokumentai, susiję su Lietuvos ir ES santykiais; taip pat Lietuvos Respublikos bei ES vadovų ar atsakingų asmenų kalbos, pasakytos integracijai reikšmingomis progomis.
Prekinis ženklas: Eugrimas