Kaip Lietuvą ir jos gyventojus regėjo XVI–XVII a. į ją atklydę Vakarų Europos vaikai? Kas juos domino, stebino, glumino? Į pastaruosius klausimus bent iš dalies padės atsakyti jūsų rankose esanti knyga, kurioje atsiskleidžia Vakarų Europos gyventojų požiūriai į XVI–XVII a. Lietuvos ir Lenkijos kariuomenes. Keturių italų kilmės autorių mintys atspindi XVI a. pabaigą, kai, Rytų ir Vidurio Europai virtus trijų religijų kovos lauku, Abiejų Tautų Respublika imama tituluoti katalikybės tvirtove ir skydu. Iš XVII a. antros pusės, – Abiejų Tautų Respublikai išgyvenant paskutinį politinį ir kultūrinį suklestėjimą ir jos gyvenime itin aktyviai reiškiantis Prancūzijai, – pasirinkti keturi prancūzų tekstai. Ši tekstų apie kariuomenę visuma – vertingas sociokultūrinis Lietuvos istorijos šaltinis. Prabilęs apie mūsų tautos praeitį, jis ima kalbėti apie mus vis naujus, netikėtus dalykus ir gali pagelbėti XXI a. Lietuvos visuomenei susivokti, kas ji yra šiandien.
Prekinis ženklas: Aidai