Prozopografinė studija „Lietuvos katalikų dvasininkai XIV–XVI a.“ skirta svarbiai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės socialinei grupei – katalikų dvasininkų luomui. Iki šiol istoriografijoje dėmesys buvo atkreiptas vien į aukštesnįjį klerą – vyskupus ir kapitulų narius (J. Ochmańskio, G. Błaszczyko, K. R. Prokopo studijos), o gausi parapinė dvasininkija nuodugnesnių tyrinėjimų nesulaukė. Platesniems apibendrinimams trukdė tai, kad duomenys apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dvasininkus buvo išsklaidyti įvairiose istorijos šaltinių saugyklose ir publikacijose.Tikimės, kad šis leidinys, pateikiantis susistemintas preliminarias žinias apie Lietuvos dvasininkijos visumą, paskatins platesnio masto LDK katalikų dvasininkijos tyrinėjimus. Tam turėtų pasitarnauti ir duomenų apie dvasininkus pateikimas prozopografiniu pavidalu.
Prekinis ženklas: Aidai