Vadovėlyje atskleidžiama konstitucinės teisės samprata, nagrinėjami visi svarbiausi konstituciniai institutai. Parodoma, kad Konstitucija yra ypatingas teisės aktas, turintis aukščiausią galią, aprėpiantis visą teisės sistemą, nustatantis ne tik esamo, bet ir būsimo teisinio reguliavimo ribas ir turinį. Konstitucinės teisės šaltiniais yra laikoma tik pati Konstitucija ir Konstitucinio Teismo suformuota oficiali konstitucinė doktrina, atskleidžianti Konstitucijos nuostatų, konstitucinio reguliavimo sampratą. Konstitucija suprantama kaip jurisprudencinė Konstitucija. Kartu atskleidžiama, kaip atitinkamus santykius reguliuoja ordinarinės teisės aktai (įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kt.). Konstitucinės teisės teorija nagrinėjama pasitelkiant konstitucinę praktiką. Vadovėlis skirtas aukštųjų mokyklų teisės studentams ir doktorantams, jis gali praversti studijuojantiesiems politologiją ar kitus socialinius mokslus, taip pat būti naudingas Seimo nariams, savivaldybių tarybų nariams, valstybės valdžios ir valdymo institucijų darbuotojams, visiems, kas domisi konstitucine teise.
Prekinis ženklas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras