Monografijoje nuosekliai pateikiama ir argumentuotai pagrindžiama keturių etapų Lietuvos konsulatų Skandinavijoje steigimo bei funkcionavimo proceso 1921–1940 metais koncepcija. Kiekvienas etapas pradedamas veiksnių ir motyvų, lėmusių Lietuvos konsulatų tinklo (tiek garbės, tiek karjeros) Skandinavijoje kūrimą bei plėtrą, aiškinimusi ir baigiamas konsulų veiklos prekybos ir ekonominių santykių, propagandos, kultūros, politikos srityse bei teikiant konsulinius patarnavimus analize.
Prekinis ženklas: Edukologija