Nenutrūkstančio klajojimo atšvaitus galima įžiūrėti visur. 1580–1581 m. Radvilos dovanojo savo šarvus Habsburgų kolekcijoms. Pirmosios Lenkijos ir Lietuvos jungtinės valstybės sutartys, kuriose kalbama apie pagrobtus Lietuvos kultūros turtus, sudarytos 1660 m. su Švedija ir 1667 m. su Rusija. Po III-ojo Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalijimo 1795 m. Rusija išsivežė Lietuvos Metriką ir tebeturi ją Maskvoje. 1944 m. Varšuvoje sudegė Lietuvos iždo archyvas… Taigi kultūros vertybės juda. Zigmantas Kiaupa padeda sekti jų keliais.
Prekinis ženklas: Versus aureus