Šiame leidinyje publikuojami dviejų nedidelių Pietų Lietuvos magdeburginių miestų – Lazdijų (1597-1772 m.) ir Simno (1625-1792 m.) – dokumentai, atskleidžiantys šių miestų savivaldaus gyvavimo laikotarpį. Leidinyje skelbiami 82 dokumentai, dauguma paimti iš Lietuvos Metrikos, Lazdijų vaito, Smolensko vaivadijos žemės teismo, Trakų pilies teismo knygų. Tai valdovų privilegijos dėl Magdeburgo teisių suteikimo, jų patvirtinimo, privilegijos vaitams, miestiečiams, bažnyčioms, špitolėms, žydams, taip pat miestiečių bylos su seniūnais, 1765 m. miestuose gyvenusių žydų registrai, 1738 m. Simno miesto inventorius ir kiti dokumentai. Tad šis rinkinys yra savotiška dviejų miestų savivaldos istorijos ”chrestomatija”, atskleidžianti įvairius miestų teisinius, ekonominius, demografinius, socialinius, etninius, konfesinius ir kasdienio gyvenimo aspektus bei atspindinti daugelį anuomet Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje vykusių procesų.
Prekinis ženklas: Lietuvos istorijos instituto leidykla