VšĮ Leidybos idėjų centras išleido išskirtinio turinio ir formos prestižinį albumo formato leidinį „Lietuvos medicina. Pažanga ir asmenybės“, reprezentuojantį šalies medicinos laimėjimus ir pristatantį žymiausius, labiausiai nusipelniusius ir toli už šales ribų garsius dabarties Lietuvos medicinos elito atstovus.Anot leidinio vyriausiosios redaktorės Kristinos Pečiūraitės, daugiau nei 600 puslapių apimties knygoje pristatomi dabarties Lietuvos medicinos profesoriai, habilituoti daktarai, profesoriai emeritai. Žymiausius šalies medicinos specialistus rekomendavo medicinos mokslo ir gydymo įstaigos, visuomeninės ir profesinės medikų organizacijos. „Esame įsitikinę, kad po 20 ar 50 metų apie šiuos žmones bus rašoma medicinos vadovėliuose ir enciklopedijose, todėl siekėme įamžinti jų vardus, darbus, atradimus ir apdovanojimus. Esame labai dėkingi garsiems medikams, maloniai sutikusiems pasidalyti savo mintimis apie Lietuvos sveikatos apsaugos sistemą, mediko darbą ir jo reikšmingumą kiekvieno mūsų gyvenime“, – teigia vyriausioji redaktorė.Leidinį sudaro trys dalys. Pirmoje pateikta apžvalga „Lietuvos medicina XX-XXI amžių sandūroje“. Antrojoje yra 345 labiausiai nusipelniusių Lietuvos medicinos elito atstovų biografijos su nuotraukomis ir 181 pagal pačių profesorių pasakojimus bei suteiktą informaciją parašyta biografinė apybraiža. Trečiojoje dalyje aprašoma šalies medicinos mokslo ir gydymo įstaigų, profesinių organizacijų, draugijų veikla ir pasiekimai.
Prekinis ženklas: Leidybos idėjų centras