Šiame leidinyje dr. Alfonsas Vileita, Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros juristas, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentas, nuodugniai komentuoja Lietuvos Respublikos norminius aktus autorių teisių klausimais. Kartu spausdinami Berno ir Romos konvencijų oficialūs vertimai. Knyga skiriama kūrybos naudotojams, autorinių teisių priežiūros institucijų darbuotojams, teisininkams, studentams, ji reikalinga bei įdomi ir autoriams. Knygoje rasite: Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo komentarą; Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 214 (10) straipsnio komentarą; Berno konvenciją dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos; Tarptautinė Romos konvenciją dėl atlikėjų, fonogramų gamintojų ir transliuojančių organizacijų apsaugos.
Prekinis ženklas: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla