Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas: Respublikos baudžiamasis kodeksas : patvirtintas 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr. VIII-1968, įsigaliojo 2003 m. gegužės 1 dieną :  / Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija. – 14-oji pakeist. ir papild. laida. 
Prekinis ženklas: Registrų centras