Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas su pakeitimais ir papildymais iki 2011 m. gruodžio 1 d.
Prekinis ženklas: Eugrimas