Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas: patvirtintas 2002 m. kovo 14 d. įstatymu Nr. IX-785, įsigaliojo 2003 m. gegužės 1 d./ Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija. – 11-oji papildyta laida.
Prekinis ženklas: Registrų centras