Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas: patvirtintas 2002 m. kovo 14d. įstatymu Nr. IX-785, įsigaliojo 2003 m. gegužės 1 d. 12-oji pakeista ir papildyta laida.
Prekinis ženklas: Registrų centras