Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas su pakeitimais ir papildymais iki 2012 m. birželio 5 d. su dalykine rodykle.
Prekinis ženklas: Eugrimas