Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas: patvirtintas 2002 m. vasario 28 d. įstatymu Nr. IX-743, įsigaliojo 2003 m. sausio 1 d. 10-oji pakeista ir papildyta laida
Prekinis ženklas: Registrų centras