Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, patvirtintas 2000 m. liepos 18 d. įstatymu Nr. VIII-1864, įsigaliojo 2001 m. liepos 1 d. Su pakeitimais ir papildymais, įsigaliojusiais iki 2015 m. sausio 1 d. 
Prekinis ženklas: Registrų centras