Lietuvos Respublikos darbo kodeksas : patvirtintas 2002 m. birželio 4 d. įstatymu Nr. IX-926, įsigaliojo 2003 m. sausio 1 dieną : su pakeitimais ir papildymais, įsigaliojusiais iki 2014 m. gegužės 1 d. – 10-oji pakeist. ir papild. laida. – Vilnius : Registrų centras, 2014. – 228 p.
Prekinis ženklas: Registrų centras