Lietuvos Respublikos darbo kodeksas: patvirtintas 2002 m. birželio 4 d. įstatymu Nr. IX-926, įsigaliojo 2003 m. sausio 1 dieną / Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija. – 8-oji pakeist. papild. laida.
Prekinis ženklas: Registrų centras