Metodiniame leidinyje, skirtame geografijos specialybės studentams, pateikiama Lietuvos saugomų teritorijų sistema, aptariami klausimai, susiję su saugomų teritorijų valdymu, priežiūra, tvarkymu ir planavimu. Metodinės priemonės pagrindu tapo aktuali Saugomų teritorijų įstatymo, kuris nustato visuomeninius santykius, susijusius su saugomomis teritorijomis, saugomų teritorijų sistemą, saugomų teritorijų steigimo, apsaugos, tvarkymo ir kontrolės teisinius pagrindus, taip pat reglamentuoja veiklą jose, redakcija. Šis leidinys bus naudingas ne tik geografijos, bet ir kitų gamtamokslinių specialybių studentams.
Prekinis ženklas: Edukologija