Skaitytojo dėmesiui siūlomas prof. dr. M. Römerio veikalas „Lietuvos sovietizacija 1940 metais. Istorinė Lietuvos sovietizacijos apžvalga ir konstitucinis jos įvertinimas“ – pirmoji mokslinė studija, skirta 1940 metų vasaros įvykiams Lietuvoje, analizuojanti Lietuvos prievartinį įjungimą į Sovietų sąjungą ir teisės požiūriu vertinanti jai primestą sovietinio pobūdžio vadinamąją „sąjunginės respublikos konstituciją“. Parašyta vokiečių okupacijos metais Lietuvoje, bet dėl susiklosčiusių konkrečių istorinių aplinkybių visuomenei tapusi prieinama pirmiausia emigracijoje, studija virto pripažinta teisine teorine baze vėliau vykdytiems šios problematikos tyrimams, buvo padėta į atkuriamos Lietuvos nepriklausomybės teisinius pamatus – rengiant istorinį Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 1990 m. vasario 7 d. nutarimą „Dėl 1939 m. Vokietijos-TSRS sutarčių ir jų pasekmių Lietuvai“. Publikuojamas baigiamasis M. Maksimaičio straipsnis atskleidžia veikalo parašymo aplinkybes ir jo publikavimo užsienyje ir Lietuvoje istoriją.
Prekinis ženklas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras