Monografijoje, remiantis archyvine medžiaga, publikuotais dokumentais, atsiminimais, periodine spauda ir tyrinėtojų darbais, nagrinėjama Lietuvos švietimo padėtis nacių okupacijos metais (1941–1944), atskleidžiama bendrojo lavinimo, profesinių ir aukštųjų mokyklų vieta okupacinės nacių valdžios krašto germanizacijos ir ekonominio išnaudojimo planuose.
Prekinis ženklas: Edukologija