Teisinės informacijos centras leidžia atskirus rinkinius apie įstatymų taikymo praktiką baudžiamosiose ir civilinėse bylose, kurie sudaryti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenyje „Teismų praktika“ išspausdintos medžiagos pagrindu. Šiame numeryje susisteminta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenyje „Teismų praktika“ 2000–2002 m. Nr. 14, 15 ir 16 skelbta įstatymų taikymo praktikos civilinėse bylose medžiaga, t.y. Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijų nutartys, teismų praktikos apibendrinimai ir apžvalgos, konsultacijos teisėjams. Rinkinyje esanti medžiaga sugrupuota ir susisteminta pagal nagrinėjamus klausimus, o raidinė-dalykinė rodyklė turėtų palengvinti rūpimos informacijos paiešką.
Prekinis ženklas: Registrų centras