1919 m. Vakaruose vokiečių ir prancūzų kalbomis buvo išleistas Petro Klimo paruoštas dokumentų rinkinys „Der Werdegang des Litauischen Staates von 1915 bis zur Bildung der provisorischen Regierung in November 1918“. Sudarytojas paaiškino, jog „užsibrėžė uždavinį supažindinti užsienį su Lietuvos Valstybės atgimimu Didžiojo karo metu“, tačiau neatskiriama rinkinio užduotimi matytas ir pačių lietuvių informavimas savojo valstybingumo reikalais. Deja, XX a. Lietuvos raidos tėkmė nesuteikė progos lietuviškam rinkinio išleidimui. Laikui bėgant lietuviško leidimo poreikis ir svarba išaugo. Tačiau ir pats istorijos mokslas gerokai pažengė į priekį, visuomenėje prasiplėtė istorinių procesų suvokimas. Atsižvelgdami į tai leidėjai nutarė P. Klimo rinkinį papildyti, rinkinio tekstus komponuodami su savo nuožiūra atrinkta archyvine ir publikuota dokumentine medžiaga, vesta iš anglų, rusų ir lenkų kalbų. Tai daroma laikantis kiek galima griežtesnio chronologinio principo ir vieningos siužetinės linijos, kurios centre – vokiečių užimtoji Lietuva, pamažu virstanti naujųjų laikų moderniąja valstybe.
Prekinis ženklas: Lietuvos istorijos instituto leidykla