Lietuvos valstybės susikūrimo 750 metų jubiliejus iškilmingai paminėtas 2003 m. Lietuvos istorijos institutas, glaudžiai bendradarbiaudamas su Humboldto universiteto Berlyne Lyginamųjų tyrimų viduramžiais institutu, surengė tarptautinę konferenciją, kurioje bandė lyginti ir aptarti skirtingose Europos dalyse vykusius procesus, paskatinusius valstybių susikūrimą.Šitai temai buvo skirta konferencija, po kurios surinkta medžiaga ir sudaro knygą. Nemažai dėmesio skiriama skirtumų ir panašumų tarp gerokai didesnių regionų, o būtent Vakarų bei Vidurio ir Rytų Europos paieškai, lig šiol vis nesibaigiančiai diskusijai apie Vidurio Europą, kaip istorinį regioną, turintį tam tikrų specifinių skirtumų, skiriančių šią dalį nuo Vakarų Europos.
Prekinis ženklas: Versus aureus