Parduodant ar perkant žemę, taip pat kitiems tikslams svarbiausia yra nustatyti teisingą ir ekonomiškai pagrįstą jos kainą. Žemės našumo vertinimas parodo tik žemės našumą pagal iš jos galimą gauti augalininkystės produkciją. Iki dabar, nustačius žemės našumą ir jį pataisius dėl augalininkystės produkcijos gamybos technologinių sąlygų, gaunamas žemės ekonominis balas. Tačiau svarbiausia yra nustatyti rodiklį, kuris teisingiausiai parodo žemės vertę, t.y. iš žemės ploto vieneto gaunamą pelną. Tai ir pabandyta nustatyti šioje knygoje. Be to, knygoje nagrinėjamos žemės ir jos naudojimo ekonominio vertinimo informacinių sistemų kūrimo problemos.Parengta knyga susideda iš pratarmės, knygos autoriaus įžangos, bendrosios darbo charakteristikos, tyrimų rezultatų, išvadų ir pasiūlymų, plačios reziumė anglų kalba ir literatūros sąrašo.
Prekinis ženklas: Eugrimas