Šis sąsiuvinis pagelbės mokytojui su mokiniais analizuoti privalomuosius grožinius kūrinius, padės ugdyti(s) asmeninį santykį su literatūra ir kultūra plačiąja prasme, kvies kalbėtis apie gyvenimą, polemizuoti su autoritetais, nagrinėjamų kūrinių personažais. Leidinys bus pravartus rengiantis rašiniui, nes siūlomomis užduotimis kviečiama pagrįsti ar paneigti teiginius, ieškoti argumentų ir kontrargumentų, daryti išvadas, vertinti, sieti bei lyginti kultūros, socialinio gyvenimo reiškinius, planuoti, kurti įvairaus pobūdžio tekstus. Šio darbo dėmesio centre – maišto ir vergystės temos literatūroje ir kultūroje. Kalbant apie jas, atspirties tašku tapo laisvės kategorija. Prieš kiekvieną potemę pateikiami trumpi komentarai – įvestys į temą. Leidinį sudaro programinių kūrinių ištraukos, negrožiniai tekstai, leidžiantys į analizuojamas temas, problemas pažiūrėti plačiau, giliau. Pateikiamos užduotys nėra skirstomos pagal klases, sunkumą. Kurias užduotis atlikti raštu, o kurias žodžiu, pavieniui ar grupėse, paliekama apsispręsti mokytojui. Sąsiuvinio pabaigoje įdėtos maišto, vergystės ir laisvės sąvokų išklotinės, apibendrinamosios užduotys padės abiturientui per trumpą laiką sistemintai pakartoti literatūrą analizuojamu aspektu. Taip pat pateikiamas rašinių šiomis temomis pavadinimų sąrašas.
Prekinis ženklas: Gimtasis žodis