„Baltų lankų“ leidyklos rengiama „Literatūros chrestomatija XI klasei“ yra susijusi su „Baltų lankų“ leidžiamu literatūros vadovėliu. Joje spausdinami į vadovėlį netilpę privalomų ir kontekstinių autorių kūriniai, nurodyti Lietuvių kalbos bendrojoje programoje. Taip pat pridedama keletas į programą neįtrauktų, bet, vadovėlio rengėjų nuomone, būtinų svarstant programoje nurodytas temas autorių kūrinių arba jų ištraukų. Chrestomatijoje taip pat publikuojamos ištraukos iš kultūros ar literatūros istorijos tyrinėjimų ir kai kurių aptariamų tekstų interpretacijos. Publikuojamus tekstus lydintys klausimai yra suderinti su vadovėlio užduotimis ir klausimais.Remiantis mūsų chrestomatijoje skelbiama medžiaga galima platesniame kontekste aptarti bendrojoje programoje nurodytas temas.LITERATŪROS CHRESTOMATIJA 11 klasei. I dalisTURINYS1 skyrius. RENESANSAS1. Leonardas da VinčisAlessandras Vezzosi. „Leonardo da Vinci. Pasaulio menas ir mokslas“ (ištraukos)1. Nikola Makiavelis„Valdovas“ (XVII skyriaus ištraukos)3. Viljamas ŠekspyrasAlfonsas Nyka-Niliūnas. „Vertėjo Post Scriptum“ (straipsnio ištrauka)Dovydas Judelevičius. „Viljamas Šekspyras ir jo kūryba“ (straipsnio ištrauka)Audronis Liuga. „Ne – būti. Eimunto Nekrošiaus „Hamletas“ – lygtis be nežinomųjų“ (straipsnio ištraukos)„Girtas teatru Koršunovo „Hamletas“ (lenkų kritiko Lukašo Drevniako atsiliepimas)4. Didžiųjų kunigaikščių laiškaiApie didžiųjų kunigaikščių laiškus (Eglė Patiejūnienė, Ingė Lukšaitė)Vienas iš trijų didžiojo kunigaikščio Gedimino laiškų, rašytų 1323 metų gegužės 26 dienąPopiežiaus legatų pasiuntinių pranešimas apie susitikimą su didžiuoju kunigaikščiu Gediminu (1324 m.)Didžiojo kunigaikščio Vytauto laiškas Europos šalių valdovams, didikams, miestų bendruomenėms (1409 m. rugsėjo 9 d.)Didžiojo kunigaikščio Vytauto laiškas Šv. Romos imperijos imperatoriui Zigmantui (1420 m. kovo 11 d.)5. Lietuvos metraščiaiApie tris Lietuvos metraščių sąvadus (Albinas Jovaišas)Trumpasis Lietuvos metraščių sąvadasVidurinysis Lietuvos metraščių sąvadasPlatusis Lietuvos metraščių sąvadas (Bychoveco kronika)Motiejus Strijkovskis. „Apie šlovingos lietuvių, žemaičių ir rusų tautos pradžią“ (eiliuotos kronikos ištraukaAlgirdas Julius Greimas. „Tautos atminties beieškant“ (studijos ištrauka)Zenonas Ivinskis. „Lietuvos istorija“ (ištrauka)6. Mikalojus HusovianasTomas Veteikis. „Mikalojus Husovianas epochų ir tapatybių sankirtose“ (straipsnio ištraukos)„Giesmė apie stumbro…
Prekinis ženklas: Baltos Lankos