Šio naujo leidinio ištakos – Atviros Lietuvos fondo projektas „Švietimas Lietuvos ateičiai“, rėmęs mokymo priemonių leidimą ir inicijavęs literatūros enciklopedijos mokyklai kūrimą.Chronologinė leidinio aprėptis plati – pristatomi ne tik literatūros, bet ir svarbiausi religiniai, istoriniai, filosofiniai, kultūros tekstai nuo Antikos iki XXI amžiaus, lotynų, senąja gudų, lenkų kalba kurtoji Lietuvos raštija.Literatūros enciklopedija mokyklai nesusieta su konkrečiu literatūrinio ugdymo mokyklose turiniu, nors ir nėra visai nuo jo atitolusi. Kaip ir kiti matyti analogai, išleisti įvairiomis kalbomis, ši enciklopedija pranoksta konkrečią programą – tik taip ji gali atlikti savo šviečiamąją, akiratį plečiančią funkciją, atspindėti literatūros įvairovę bei literatūros teorijų dinamiką, ugdyti bendrą kultūrinę kompetenciją.Enciklopedijoje aprašomi lietuvių ir pasaulio literatūrų reiškiniai (autoriai, sąjūdžiai, literatūros kryptys, srovės), kultūros epochos, literatūros teorijos sąvokos, moderniosios literatūros teorijos, tautosaka.Dramos, tautosakos sritys, jų terminija ir pagrindinės šakos šioje enciklopedijoje pateikiamos sutelktos į teminius blokus, nuorodos į konkrečius straipsnius enciklopedijoje išdėstytos pagal abėcėlę.Kai kurios sąvokos ar reiškiniai išdėstyti ne abėcėliškai, o sugrupuoti į bendrą bloką (pavyzdžiui, eilėdaros sistemos, literatūrinė spauda,nenorminė poetinė leksika, sintaksinės poetinės figūros).
Prekinis ženklas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas