Naujas literatūros vadovėlis XI–XII klasei parengtas atsižvelgiant į Bendrąsias programas ir naujas ugdymo tendencijas. Vadovėlyje pristatomi ir bendrajam, ir išplėstiniam kursui reikalingi autoriai. Mokinio patogumui vadovėlis suskirstytas į keturias knygas.Pirmojoje ir antrojoje knygoje (XI klasės kursas) pateikiama medžiaga (literatūros ir kultūros tekstai) nuo antikos iki XX a. vidurio. Trečiojoje ir ketvirtojoje knygoje (XII klasės kursas) spausdinama XX a. antrosios pusės medžiaga – nuo katastrofų literatūros iki šių dienų. Laikomasi chronologinio principo, kultūros procesai skaidomi į epochas. Literatūra pristatoma kaip kultūros dalis. Monografiškai nagrinėjami autoriai ir jų kūriniai atrinkti taip, kad būtų apimtos visos literatūros rūšys ir visi svarbiausi žanrai. Prozos ir lyrikos skyriuose pateikiama lentelių, kurios mokiniams padės prisiminti pagrindines literatūros rūšių ypatybes, ir schemų, atskleidžiančių svarbiausius analizės aspektus. Greta monografiškai aptariamų dramaturgų (V.Šekspyras, J.V.Gėtė, V.Krėvė) išskirtas dramos skyrius (ankstesniame vadovėlyje jo trūko), kuriame nagrinėjamos dramos žanrinės atmainos: antikinė tragedija (Sofoklio „Antigonė“), modernioji drama (A.Kamiu „Kaligula“), lietuvių poetinė drama (B.Sruogos „Milžino paunksmė“, J.Marcinkevičiaus „Mažvydas“), absurdo pjesė (K.Sajos „Mamutų medžioklė“). Išsamiai nagrinėjamam autoriui skirtuose skyriuose pateikiama biografija, apžvelgiama kūrybos visuma, spausdinami grožinės literatūros tekstai (ištraukos), yra klausimų ir užduočių; išnašose paaiškinamos literatūros teorijos sąvokos. Spausdinami tekstai pateikiami čia pat arba anksčiau išleistose chrestomatijose, kurios be jokių išlygų tinka ir prie naujojo vadovėlio. Vadovėlyje trumpai pristatomi ir kūriniai, neįtraukti į egzaminų programą, pavyzdžiui Homero „Odisėja“, Moljero „Tartiufas“, M.Prusto „Svano pusėje“, I.Šeiniaus „Kuprelis“, Vaižganto „Dėdės ir dėdienės“, be kurių sunku įsivaizduoti lietuvių ir Europos literatūrą. Kiekviena tema ir potemė baigiama kontroliniais klausimais ir užduotimis. Nagrinėjant privalomosios literatūros kūrinius kreipiamas dėmesys į istoriškai reikšmingas ir šiandienines jų prasmes, skatinama diskutuoti. Mokoma vartoti pagrindines literatūros rūšių, žanrų, literatūros kūrinio poetikos ir stilistikos kategorijas.   
Prekinis ženklas: Šviesa