Dviejų dalių literatūros vadovėlis „Literatūros laukai“ IX klasei yra iš esmės tokios pat sandaros, tačiau atnaujintas ir patobulintas. Svarbiausios daromų keitimų priežastys yra dvi: mokytojų patirtis ir sukaupti įspūdžiai, vertinimai bei naujos Lietuvių kalbos programos (2008) reikalavimai.Remiantis programa „Literatūros laukuose“ ir X klasės vadovėlyje „Literatūros šaltiniai“ pristatoma  literatūros raida, svarbiausios epochos, srovės, tačiau netaikomas pats primityviausias chronologijos principas, kuris paaugliams yra gana nuobodus. Po ilgų svarstymų, remiantis mokytojų patarimais, net ir pirmajame skyriuje „Kaimiškoji bei gamtiškoji literatūra“ nebuvo atstatyta chronologija: vadovėlis prasideda nuo realizmui atstovaujančios Žemaitės „Marčios“, tik tada pristatomas Antano Baranausko „Anykščių šilelis“, Maironio gamtinė lyrika.Daugiausia šiuo atveju lemia metodiniai motyvai: su aukštesnėn pakopon perėjusiais mokiniais sudėtingesnes literatūros studijas geriau pradėti nuo prozos. Be to, realizmas yra lyg ir atskaitos sistema kitoms, sąlygiškesnėms literatūros formoms ir tipams pažinti, suvokti.Pirmojoje vadovėlio dalyje dar yra skyrius „Miestiškoji literatūra“, kurio tekstai padeda suvokti modernizmą, avangardizmą. Didžiuma pirmosios dalies tekstų yra programiniai, todėl turinio pakeitimų čia beveik nėra, išskyrus tai, kad vietoj Džeromo Selindžerio „Rugiuose prie bedugnės“ dedama švedų rašytojo Matso Vahlio romano „Įsilaužėlis“ ištrauka. (Dž.Selindžeris savo testamente uždraudė naudoti jo kūrinių ištraukas net vadovėliuose.)Antrojoje vadovėlio dalyje kaip nepateisinusių vilčių atsisakyta Luiso Kerolio, Ursulos K. Le Guin kūrinių, sutrumpintas Žilbero Sinuė tekstas. Naujoji programa paskatino įdėti Jurgos Ivanauskaitės apsakymą „Diena, kurios nebuvo“ ir Josteino Gorderio apysakos „Mergaitės su apelsinais“ ištraukas. Taip pat atsižvelgiant į naujausias jaunimo literatūros aktualijas „Populiariosios literatūros“ skyriuje  Stiveno Kingo „Kerės“ ištraukos keičiamos vampyrų tematikos kūrinio – Bremo Stoukerio klasikinio romano „Drakula“ – ištraukomis. Labai atidžiai, kruopščiai peržiūrėta vadovėlio metodinė medžiaga: taisyti, tikslinti, redaguoti klausimai ir užduotys. Kai kurios iš jų labiau pritaikytos kolektyviniam, grupiniam darbui. Mokytojų prašymu vadovėlyje pažymėti svarbiausi klausimai bei užduotys. Tačiau tai jokiu būdu nereiškia, kad mokytojas privalės sutikti su autoriaus nuomone. Atsižvelgdamas į klasės intelekto lygį, jis ir toliau galės laisvai…
Prekinis ženklas: Šviesa