ATNAUJINTAS PAGAL NAUJAS VIDURINIO UGDYMO BENDRĄSIAS PROGRAMAS!Šių metų vasario mėnesį Švietimo ir mokslo ministerija patvirtino naujas istorijos dėstymo 11–12 klasėms programas. Pagal jas istorijos mokytojai turės pradėti dirbti jau nuo šių metų rugsėjo 1 dienos.„Baltų lankų“ leidykla jau rengia Istorijos vadovėlį 11 klasei, atnaujintą pagal naują programą. Kadangi bus pakeista tik trečdalis ankstesnio vadovėlio teksto, jis laikomas atnaujintu, o ne nauju, kuriam reikėtų ilgos ekspertavimo procedūros. Pirmoji vadovėlio dalis bus pristatyta į mokyklas iki rugsėjo 1 d.Labai atsiprašome mokytojų dėl vėluojančios informacijos apie vadovėlį.TURINYSII dalis1 Realizmas1.1 Realistinis vaizdavimo būdas1.1.1 Realistinis romanas – populiariausias XIX a. žanras1.1.2 Realistinio pasakojimo veikėjų psichologizavimas ir visuomenės kritika1.1.3 Onorė de Balzako romanai1.1.4 Fiodoras Dostojevskis („Nusikaltimas ir bausmė“, „Broliai Karamazovai“)1.1.5 Antonas Čechovas („Storasis ir plonasis“, „Žmogus futliare“)1.1.6 Gi de Mopasanas („Pjeras ir Žanas“)1.2 Realistinė lietuvių literatūra1.2.1 Lietuvių prozos kelias į realistinį vaizdavimą1.2.2 Žemaitė („Autobiografija“, „Sutkai“)2 Lietuvių kultūros ir literatūros atsinaujinimas XX a. pradžioje2.1 Literatūros pakilimas po spaudos draudimo panaikinimo2.1.1 Asmeninis ir tautinis individualizmas2.1.2 Kultūrinė kūryba po nepriklausomybės paskelbimo2.1.3 Lietuvos kultūros atsivėrimas pasauliui2.1.4 PORTRETAS: Kazimieras Būga2.1.5 Lietuvių literatūros modernėjimas3 Jonas Biliūnas3.1 Gyvenimas ir kūryba3.2 Apsakymai: „Vagis“, „Lazda“, „Ubagas“3.3 „Liūdna pasaka“4 Modernizmas literatūroje ir kultūroje4.1 Modernizmo pradžia literatūroje: Šarlis Bodleras4.2 Modernizmo kryptys4.2.1 Simbolizmas (Jurgis Baltrušaitis)4.2.2 PORTRETAS: Mikalojus Konstantinas Čiurlionis4.2.3 Impresionizmas4.2.4 Futurizmas (Filipas Tomasas Marinetis)4.2.5 PORTRETAS: Kazys Binkis4.2.6 Ekspresionizmas4.2.7 Siurrealizmas4.2.8 Dadaizmas4.3 Moderniosios pasaulėžiūros konfliktai poezijoje4.3.1 Polis Verlenas4.3.2 Raineris Marija Rilkė4.3.3 Mošė Kulbakas4.3.4 Konstantinas Kavafis4.3.5 Ana Achmatova ir kt.4.3.6 PORTRETAS: Oskaras Milašius5 Francas Kafka („Metamorfozė“)6 Šatrijos Ragana („Sename dvare“)7 Jurgis Savickis7.1 Gyvenimas ir kūryba7.2 Novelės8 Vincas Mykolaitis-Putinas8.1 Gyvenimas ir kūryba8.2 „Tarp dviejų aušrų“8.3 „Altorių šešėly“9 Neoromantizmas9.1 Romantizmo tąsa ir modernizmo pradmenys. Pirmoji neoromantikų karta9.1.1…
Prekinis ženklas: Baltos Lankos