Lietuva yra rytiniame Europos Sąjungos pakraštyje ir tuo pačiu – Europos centre. Europos žemynas – dideli plotai nuo Atlanto vandenyno iki Uralo kalnų. Rytinę šios teritorijos dalį sudaro Rusijai, Baltarusijai priklausančios teritorijos. Su šiomis valstybėmis ribojasi Lietuva. Nuo 2004 m. Lietuva – Europos Sąjungos narė, tad geografiškai teisėtai vadinama ES rytiniu pakraščiu.Knygoje keturios dalys: Bendros žinios apie Lietuvą, Unikali Lietuva, Moderni Lietuva, Galimi atradimai turistams ir investuotojams. Skaitytojas sužinos apie išskirtinius, unikalius Lietuvos bruožus, apie krašto pastangas įsilieti į Vakarų pasaulį, tapti aukštų technologijų šalimi. Paskutinėje knygos dalyje pristatomos Lietuvos savivaldybių pažintinės vertybės.Albumo tipo knyga kietais viršeliais. Tekstai gausiai iliustruoti spalvotomis nuotraukomis. 
Prekinis ženklas: Algimantas