Knygelė skiriama aptarti niekuomet nestudijavusių kalbos mokslo pseudokalbininkų rašliavą, iškelti labiausiai klaidingus jos teiginius ir parodyti tų teiginių nepagrįstumą istorinės (diachroninės) kalbotyros mokslo šviesoje. Stengtasi išryškinti pseudomokslinio „metodo“ – paisyti vien žodžių skambėjimo panašumo – nepagrįstumą, populiariai supažindinti skaitytojus su moksline kalbos istorijos tyrimo metodologija.
Prekinis ženklas: Lietuvių kalbos institutas