Ši knyga yra Mykolo Romerio universiteto Filosofijos katedros dėstytojų paruošto logikos vadovėlio antroji dalis. Joje dėstoma silogistika, klasių logika ir daugiareikšmės, modalinės, normų ir nededukcinių samprotavimų logikos pagrindai. Kaip ir pirmoji vadovėlio dalis, ši dalis skirta tiems, kurie dažniausiai protauja nematematiškai – socialinių mokslų atstovams ir humanitarams. Todėl joje pirmenybė teikiama filosofinei logikai, o matematinės propozocinių funkcijų logikos bei aibių teorijos dėstymo atsisakoma. Tokia pati nuostata būdinga logikos dėstymo tradicijai, kurią Lietuvoje buvo įtvirtinęs žymiausias Lietuvos logikas ir pažinimo filosofas Vosylius Sezemanas. Vadovėlis turėtų būti naudingas ir fizinių bei technologijos mokslų atstovams: juk visų pirma mes visi esame ne specialistai, o žmonės, protaujantis ir tuomet, kai su matematika ar kitais fiziniais mokslais nesame susipažinę.
Prekinis ženklas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras