Loginis mąstymas yra sėkmingo mokymosi pamatas. Gebėjimai mąstyti logiškai, nuosekliai, suprasti reiškinių tarpusavio santykius, nustatyti ryšius ir dėsningumus, daryti išvadas svarbūs mokantis ne tik matematikos ar gamtos mokslų, bet ir kalbų bei kitų dalykų. Šioje 6–7 metų vaikams skirtoje knygelėje pateikta daug įvairių loginį mąstymą ugdančių užduočių. Jiems teks nustatyti panašumus ir skirtumus, loginę seką, modeliuoti ge­ometrines figūras, pastebėti minčių nelogiškumą ir pan. Patraukli, žaisminga ugdymo forma, žadinanti prigimtinį vaikų smalsumą ir norą pažinti, pati veiksmingiausia! Tad ši knygelė vaikams ne tik patiks, bet ir bus labai naudinga. Patarimai ugdytojams •Įrenkite vaikui patogią ir gerai apšviestą darbo vietą. •Stebėkite vaiko sėdėseną. •Perskaitykite ir paaiškinkite vaikui užduotį. •Neskubėkite vaikui padėti, skatinkite jo savarankiškumą. •Pagirkite vaiką ir nepabrėžkite jo klaidų.
Prekinis ženklas: Presvika