Loginio mąstymo ugdymo knygelė LOGOGO, skirta vaikams nuo 4-erių metų. Ugdant šiuolaikinius vaikus daug dėmesio skiriama pažinimui, jutimų ir matematinių įgūdžių lavinimui, o loginis mąstymas dažnai užmirštamas. LOGOGO knygelė mokys vaiką logiškai mąstyti, nes loginis mąstymas nėra savaiminis procesas ar talentas, tai – nuolat tobulintina protinė veikla. Loginiai žaidimai ir užduotys skatina mąstyti ir rasti teisingą sprendimą, veikti pagal taisykles, siekti rezultato, lavina vaiko sumanumą, dėmesį, regimąjį ir girdimąjį suvokimą, atmintį. Svarbu, kad vaikas atliktų užduotis garsiai komentuodamas. Tai leis suprasti, kaip jis mąsto, ir tinkamiau jam padėti. Svarbi užsiėmimų sąlyga – gera vaiko ir jūsų nuotaika! Atlikdamas knygelėje LOGOGO pateiktas užduotis vaikas įgus: • analizuoti, lyginti, klasifikuoti, sisteminti ir apibendrinti – t. y. atlikti pagrindines loginio mąstymo operacijas; • samprotauti, įrodyti, pagrįsti; • pats įveikti sunkumus ir pasitikėti savimi; • geriau orientuotis erdvėje.
Prekinis ženklas: Presvika