Šia mokymo priemone L. Karlovskaja apjungia grafikos, rašybos, žodžių darybos, morfologijos bei sintaksės medžiagą. Mokytojos L. Karlovskajos mokymo priemonė, be abejonės, naudinga ir panaudotina pagrindinėje ir vidurinėje mokykloje dėstant praktinę rusų kalbą kaip užsienio, o taip pat ir savarankiškam mokymuisi.