XX amžiaus antroje pusėje Vorobjovas buvo tapęs beveik legendiniu autoriumi. Minint garsiojo lietuvių menininko mirties šimtmetį, Vorobjovas prabyla lietuviškai.  M. K. Čiurlionis: Lietuvių tapytojas ir muzikas – pirma Lietuvoje para­šyta mokslinė studija apie šį daugeriopo talento menininką. Kai kuriais aspektais ji ligi šiol nepralenkta.
Prekinis ženklas: Aidai