Dailėtyrininkės Laimos Laučkaitės knygoje Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ir XX a. pradžios Lietuvos dailė glaustai ir patraukliai užsienio svečiams pristatomas bene žymiausias XX a. pradžios Lietuvos kūrėjas, dailininkas ir kompozitorius Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Šio leidinio leidyba užsienio kalbomis (anglų, lenkų, vokiečių) siekiama supažindinti užsienio svečius su XX a. Lietuvos daile, jos vienu iškiliausiu kūrėju M. K. Čiurlioniu ir Lietuvos kultūros savitumu. Knygoje Mikalojus Konstantinas Čiurlionis ir XX a. pradžios Lietuvos dailė atskleidžiamas XX a. pirmosios pusės Lietuvos kultūrinis gyvenimas, dailės meno raida, aprašomos svarbiausios meno pasaulio figūros kaip vilnietis skulptorius Markas Antokolskis, dailininkas Ferdynandas Ruszczycas. Taip supažindama su kontekstu, kuriame brendo ir kūrė žymiausias XX a. Lietuvos menininkas, ryškus Rytų ir Vidurio Europos ankstyvojo modernizmo atstovas, simbolizmo krypties tapytojas – M. K. Čiurlionis. L. Laučkaitės knygoje nušviečiamas M. K. Čiurlionio kūrybinis kelias, išskiriamos pagrindinės Čiurlionio kūrybos temos, išryškinami vyraujantys meniniai leitmotyvai. Knyga padeda susidaryti įspūdį, kaip formavosi Čiurlionio asmenybė bei brendo jo meninės idėjos, kokiame kontekste jis augo ir kūrė, kokių srovių įtaką patyrė. Knygoje M. K. Čiurlionio kūryba susiejama su pasaulio dailės kontekstu, pateikiami Europos intelektualų Čiurlionio amžininkų atsiminimai bei vertinimai.
Prekinis ženklas: Baltos Lankos