Vadovėlyje nagrinėjama makroekonomika – klasikinis ir keinsistiškasis požiūriai į makroekonomines problemas, makroekono­miniai rodikliai, nacionalinių pajamų lygio nustatymas, užimtumo koncep­cijos, fiskalinė politika, pinigai ir bankininkystė, monetarinė politika ir jos taikymas, infliacija bei ekonominis augimas.
Prekinis ženklas: Vilniaus universiteto leidykla